Polski Festiwal
Folk Dance 2017 Polski Festiwal Parafialny odbędzie się w dniach 6-8 października. Polski Festiwal jest co roku ogromnym sukcesem dzięki wielkiej rzeszy niezmordowanych ochotników. Apelujemy do wszystkich członków naszej parafii o czynny udział w przygotowaniu tego wydarzenia.

Prace nad tegorocznym XXII Festiwalem Polskim trwają nieustannie. 1 czerwca zawiązany został Komitet Festiwalowy w którego skład jak dotychczas wchodzą: Ks. Proboszcz, Bogdan i Alicja Maziarz, Alicja Pająk, Małgorzata Małys, Krzysztof Rubis, Krystyna Motyka, Agnieszka Giacalone, Stanislaw Chrapowicki, Jacek Pilas i Bernard Szymaniak. Przewodniczącą tegorocznego festiwalu jest pani Krystyna Motyka.


Festival website Strona Festiwalowa Facebook Video Promocyjne Festiwalu


Kalendarz Prac Festiwalowych 2017
Wtorek 5 września od godz. 12:00
Środa 6 września od godz. 12:00
Czwartek 7 września od godz. 12:00
Prace przygotowawcze do gołąbków i bigosu.
Potrzeba 8-10 osób każdego dnia.
Wtorek 12 września od godz. 12:00
Środa 13 września od godz. 12:00
Czwartek 14 września od godz. 12:00
Piątek 15 września od godz. 12:00
Gołąbki.
Potrzeba minimum 10 osób każdego dnia.
Wtorek 19 września od godz. 12:00
Środa 20 września, od godz. 14:00 Czwartek 21 września
--- I zmiana od godz. 9:00 do 14:00
--- II zmiana od godz. 14:00 do 20:00
Piątek 22 września od godz. 12:00
Bigos.
Potrzeba minimum 10 osób każdego dnia i na każdą zmiane.
Potrzeba PANOW na I zmianę w czwartek!
Sobota 30 września od godz. 9:00
Chrusty.
Potrzeba minimum 16 osób.
2 - 6 październik
Przygotowanie terenu festiwalu.
Potrzebna każda ilość osób.
9 - 11 październik Prace porządkowe placu i kuchni po festiwalu.
Potrzebna każda ilość pan i panów.


Festiwal 2015
2015 2015 2015