Polski Festiwal
Folk Dance Tegoroczny XXIII Festiwal Parafialny okazał się wielkim sukcesem i jesteśmy z tego powodu wszyscy bardzo zadowoleni i bardzo dumni! Gorace podziękowania Komitetowi Festiwalowemu w składzie: Alicja i Bogdan Maziarz, Marzena i Piotr Giba, Alicja Pająk, Krystyna Motyka, Ewelina Giba, Krzysztof Rubis, Agnieszka Giacalone, Stanisław Chrapowicki, Kazimierz Frysztacki, Urszula Tyc, Grzegorz Czeladko, Piotr Wolny i Agnieszka Sapała za zorganizowanie tegorocznego Festiwalu Parafialnego. Serdecznie dziękujemy za honorowy i odpowiedzialny patronat Przewodniczącemu tegorocznego Festiwalu Piotrowi Giba. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Parafianom oraz woluntariuszom, którzy uczestniczyli w obsłudze wszystkich stanowisk festiwalu parafialnego przez trzy dni:
  • Piątek 12 października: 73 osoby
  • Sobota 13 października: 92 osoby
  • Niedziela 14 października: 76 osób
Dziękujemy wszystkim, którzy występowali na scenie prezentując program artystyczny:
Konferansjerzy w sobotę i niedzielę: Ewelina Giba & Tadeusz Leżak
Artyści i Zespoły: Nasza Muzyka - Grażyna i Grzegorz Wawrzyniuk, Daniel Barnas, DJ Piotr Wolny, Zbigniew Gałązka, DJ CalBass, Polskie Smyki - Elżbieta de la Houssaye z dziećmi, Janusz Supernak i Kris Wiszniewski, Kazimierz Wiśniewski z akompaniamentem Nasza Muzyka, Grupa taneczna Polonez z San Diego i grupa taneczna Podhale. Obsługa sprzętu nagłaśniającego: Andrzej Twardowski, Kazimierz Frysztacki, Jacek Zwierzchaczewski, Jaroslaw Chochołowski, Piotr Wolny.
Dziękujemy również Justynie i Filipowi Ponulak za Guided Tour & Veneration of the Relics w naszym kościele w sobotę i niedzielę.

Mamy nadzieję że zobaczymy się ponownie na XXIV Festiwalu w 2019 roku. Zapraszamy!


Festival website Strona Festiwalowa FacebookLike Us on Facebook Video Promocyjne FestiwaluFestiwal 2017
2015 2015 2015