Polski Festiwal
Folk Dance Ze względu na wiele rożnych powodów i utrudnień, coroczny Polski Festiwal w Pacific Beach w tym roku jest niestety odwołany.
Due to many different reasons St. Maximilian Kolbe Polish Mission regretfully cancels the Annual Polish Festival in Pacific Beach this year.

Niedzielna lektura
Czytanie
Znaczenie beatyfikacji Rodziny Ulmów wykracza poza wymiar religijny - pisze Andrzej Duda w tekście "Wszystko Co Najważniejsze". Będzie to również hołd dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa – stwierdził polski prezydent dodając, że historia... Kontynuuj czytanie


Renowacja Kościoła
Organy Zakup Nowych Organów
Na spotkaniu Rady Parafialnej 16 czerwca zapadła decyzja zgodnie z głosami radnych jak i osób zaangażowanych w naprawę starych organów, że jest potrzeba zakupu nowego instrumentu, który będzie kosztował około $10,000.
Prosimy o wsparcie tej inicjatywy dla dobra naszej wspólnoty i kościoła, byśmy mogli razem wielbić Boga śpiewem i muzyką.

Każda kwota na zakup nowych organów jest mile widziana. Donacje prosimy przekazywać do ks. Proboszcza.

Lista dotychczasowych donacji i ciągle dostępnych ofiar...


Religia dla dzieci i młodzieży
Religia
Prosimy o zgłaszanie dzieci na naukę lekcji religii do Ks. Proboszcza. Młodzież, która chciałaby uczestniczyć w katechezach przygotowujących do bierzmowania, proszona jest również o zgłoszenie się do Ks. Proboszcza.

Kult Relikwii
Relics Polska Misja Rzymsko Katolicka Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego została uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego: Błogosławionego Jana Pawła II, Świętej Siostry Faustyny, i Bł. ks. Michała Sopoćki.
Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics.

Ostatnie wydarzenia
› Parafialny Opłatek
› Pierwsza Komunia Święta

Kronika wydarzeń...

Prosimy o popieranie biznesów ogłaszających się w naszym biuletynie.