Wielki Post
Popielec W środę 14 lutego rozpoczyna się 40 dniowy okres Wielkiego Postu przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszamy na Mszę św. z obrzędem posypania głów popiołem na godz. 19:00.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
W każdy piątek zapraszamy na rozważanie Drogi Krzyżowej o godz. 19:00, a po niej Msza św. Prosimy o zgłoszenia przez grupy parafialne jak młodzież, Koło Różańcowe o prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej w poszczególne piątki Wielkiego Postu.
W każdą niedzielę Wielkiego Postu śpiewamy Gorzkie Żale 15 minut przed Mszą św. o godz. 11:00.

Niedzielna lektura
Czytanie Orędzie papieża Franciszka na XXXII Światowy Dzień Chorego.
"Nie jest dobrze, by człowiek był sam" (Rdz 2, 18). Od początku Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. W ten sposób nasze życie, ukształtowane na obraz Trójcy Świętej, jest powołane do pełnego realizowania się w dynamizmie relacji, przyjaźni i ... Kontynuuj czytanie


Renowacja Kościoła
Organy Zakup Nowych Organów
Na spotkaniu Rady Parafialnej 16 czerwca zapadła decyzja zgodnie z głosami radnych jak i osób zaangażowanych w naprawę starych organów, że jest potrzeba zakupu nowego instrumentu, który będzie kosztował około $10,000.
Prosimy o wsparcie tej inicjatywy dla dobra naszej wspólnoty i kościoła, byśmy mogli razem wielbić Boga śpiewem i muzyką.

Każda kwota na zakup nowych organów jest mile widziana. Donacje prosimy przekazywać do ks. Proboszcza.

Lista dotychczasowych donacji i ciągle dostępnych ofiar...


Religia dla dzieci i młodzieży
Religia
Prosimy o zgłaszanie dzieci na naukę lekcji religii do Ks. Proboszcza. Młodzież, która chciałaby uczestniczyć w katechezach przygotowujących do bierzmowania, proszona jest również o zgłoszenie się do Ks. Proboszcza.

Kult Relikwii
Relics Polska Misja Rzymsko Katolicka Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego została uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego: Błogosławionego Jana Pawła II, Świętej Siostry Faustyny, i Bł. ks. Michała Sopoćki.
Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics.

Ostatnie wydarzenia
› Parafialny Opłatek
› Pierwsza Komunia Święta
› Święty Mikołaj

Kronika wydarzeń...

Prosimy o popieranie biznesów ogłaszających się w naszym biuletynie.