<html> <head> <title>St. Maximilian Kolbe Roman Catholic Polish Mission</title> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="Resources/StyleSheet.css" /> <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://malsup.github.com/jquery.corner.js"></script> <script type="text/javascript" src="Resources/Common.js"></script> <meta name="keywords" content="catholic polish mission, nasza misja, A Polska Misja, Holidays, Easter, Wielkanoc, a Polish Mission" /> </head> <body style="text-align:center;"> <div id="content"> <script type="text/javascript" src="HMenu.js"></script> <table id="main" style=" border:none; width:80%; height:100%; margin:0 auto; padding:0 0 0 0"> <tr> <!-- left side bar --> <td style="width:17%; vertical-align:top; background-color:#be0b1d"><br /><br /> <script type="text/javascript" src="SGVBoxes.js"></script> </td> <!-- end left bar --> <td style="width:85%; padding:2 2 4 4; vertical-align:top;"> <!-- page window --> <table> <tr> <td class="header" style="text-align:center;">Festiwal Parafialny 2018</td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <img src="festival/festival.jpg" style="border:none; float:left;margin-right:6px;" alt="Renowacja"/> Tegoroczny XXIII Festiwal Parafialny odbdzie si tradycyjnie w drugi weekend miesica w dniach 12-13-14 pazdziernika. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do aktywnego udziaBu w przygotowaniach do tego festiwalu. Chtnych do przyBczenia si do Komitetu Festiwalowego i uczestniczenia w organizacji poszczeglnych dziaBek festiwalu zapraszamy na nastepne spotkanie w czwartek, 2-go sierpnia 2018 o godzine 20:00 w sali parafialnej. </td> </tr> <!-- Renowacja --> <tr> <td class="header" style="text-align:center;"><hr />Renowacja Ko[cioBa 2018</td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <img src="index_files/newpews.jpg" style="border:none; float:left;margin-right:6px;" alt="Renowacja"/> W kwietniu, w kuchni parafialnej zostaBy zainstalowane dwa nowe krany komercyjne nad zlewem na koszt $ 960.00.<br /> W marcu, czterna[cie Stacji Drogi Krzy|owej zostaBo ubogaconych przez pomalowane obramowania, ktre podkre[laj gBbi wyrazu ka|dej sceny stacji. <br /><br /><br /> <a href="RenowacjaB.htm" title="Renowacja" class="more"> Lista dotychczasowych donacji i cigle dostpnych ofiar... </a> <br /><br /> </td> </tr> <!-- #3 --> <tr> <td class="header" style="text-align:center;"><hr />Applikacja "SBowo Bo|e"</td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <img src="index_files/SmallImages/SBApp.jpg" style="border:none; float:left;margin-right:6px;" alt="App"/> <br /> Aplikacja "SBowo Bo|e" jest przestrzeni sBu|c pomoc w codziennym rozwa|aniu sBowa Bo|ego. Jest dostpna na smartfony i tablety na systemach operacyjnych Android and iOS (Apple). <br /> Aplikacja zawiera tak|e: <ul style="margin-left:150px;"> <li style="margin-left:50px;">Codzienne rozwa|ania mszalnej liturgii sBowa autorstwa kapBanw z Towarzystwa Chrystusowego</li> <li style="margin-left:50px;">Modlitewnik</li> <li style="margin-left:50px;">Codzienne rozwa|ania sBowa Bo|ego </li> <li style="margin-left:50px;">Opcj prowadzenia osobistego notatnika duchowego zabezpieczonego kodem PIN</li> </ul> Aplikacja nie wymaga staBego dostpu do Internetu; aktualizacja czytaD i rozwa|aD dokonuje si tylko raz w miesicu.<br /> Mo|na j [cign nieodpBatnie na swoje urzdzenia mobilne z GooglePlay <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aliado.przewodnikduchowy&hl=pl" target="_blank">bezposredni link</a> lub Apple AppStore <a href="https://itunes.apple.com/us/app/s-owo-boze/id903854611?mt=8" target="_blank">bezposredni link</a> </td> </tr> <!-- Relikwie --> <tr> <td class="header" style="text-align:center;"><hr />Kult Relikwii</td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <a href="http://www.polishmission.org/HostPage.htm" title="More about relics"> <img src="index_files/SmallImages/Relikwiarz.png" style="border:none; float:left;margin-right:6px;" alt="Relics"/> </a> Polska Misja Rzymsko Katolicka &#346w. Maksymiliana Kolbe w San Diego zostaBa uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostoBw <a href="http://www.polishmission.org/EN/DevineMercy.htm" class="more">MiBosierdzia Bo|ego:</a>BBogosBawionego Jana PawBa II, Zwitej Siostry Faustyny, i BB. ks. MichaBa Sopoki. <br /> Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics. <br /> <a href="http://www.polishmission.org/HostPage.htm" title="More about relics" class="more">Wicej... </a> </td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <!--<tr> <td class="header" style="text-align:center;">MiBosierdzie Bo|e</td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <a href="http://www.polishmission.org/EN/DevineMercy.htm"> <img src="index_files/devineMercy.jpg" style="border:none; float:left;margin-right:6px;" alt="Devine Mercy"/> </a> Bo|e MiBosierdzie jest oddaniem sie do miBosiernej miBo[ci Boga i pragnienie, aby ta miBo[ i milosierdzie przepBywalo przez nasze wBasne serca ku tym, ktrzy go potrzebuj. <br /> <a href="http://www.polishmission.org/EN/DevineMercy.htm" class="more" style="margin-top:30px;">Wicej...</a> <br /> </td> </tr>--> <tr> <td class="header" style="text-align:center;">Ostatnie wydarzenia</td> </tr> <tr> <td class="maintext" style="padding-bottom:10px;"> : Parafialny OpBatek. <br /> <br /> <a href="wydarzenia18.htm" class="more" title="SzczegBy">Kronika wydarzeD...</a> <br /> </td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td class="maintext" style="font-weight:bold;padding-bottom:50px;">Prosimy o popieranie <a href="SponsorsB.htm" class="more" style="padding:0;font-weight:bold;">biznesw</a> ogBaszajcych si w naszym biuletynie. </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> <!-- popup --> <div id="popBox" title="Zdjecia" class="centered" style="display:none; border:5px ridge #be0b1d;"> </div> </body> </html> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { document.getElementById("menu1").className = "menuCellSelected"; document.getElementById("amenu1").className = "selected"; activeMenu = "menu1"; document.getElementById("ms2").className = "subMenuSelected"; activeSubmenu = "ms2"; ShowSubMenu("SGSubmenu"); }); jQuery(function () { try { $(".roundBox").corner(); } catch (e) {} }); var popupMsg = "'Ocean of Mercy' - At the dawn of the 20th century, three voices rose up from Poland to proclaim an urgent "; popupMsg += "message, a message powerful enough to alter the course of an age plunging into spiritual darkness. "; popupMsg += "<br/>"; popupMsg += "Filmed on location in more than 20 cities across Poland and the "; popupMsg += "United States, this true story examines and chronicles the phenomenal lives and spiritual legacy of Saint "; popupMsg += "Faustina Kowalska, Saint Maximilian Kolbe, and Blessed John Paul II, modern day \"Apostles of Mercy\". "; popupMsg += "<br/>"; popupMsg += "Through never before seen film footage, rare photographs, and extensive interviews with friends, biographers, "; popupMsg += "and family members, this story journeys across a dramatic visual landscape to document their heroic struggle "; popupMsg += "and herald the message of Divine Mercy to all mankind. "; popupMsg += "<br/>"; popupMsg += "Amazingly, these 3 persons, who were so instrumental "; popupMsg += "would never meet, yet separated from each other by a few miles, but united in a strong faith and love "; popupMsg += "of God and neighbor and nation."; popupMsg += "<br/>"; </script>