Wielki Post
Lent
W Środę Popielcową rozpoczoł się 40-dniowy okres przygotowania do Świąt Wielkanocnych. W czasie Wielkiego Postu w każdy piątek obowiązuje post bezmięsny.
W każdy piątek zapraszamy na rozważanie Drogi Krzyżowej o godz. 19:00, a po niej Msza św. Prosimy o zgłoszenia przez grupy parafialne jak młodzież, Koło Różańcowe o prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej w poszczególne piątki Wielkiego Postu.
W każdą niedzielę Wielkiego Postu śpiewamy Gorzkie Żale 15 minut przed Mszą św. o godz. 11:00.

Rekolekcje

Przygotowanie duchowe do Świąt Wielkanocnych przez rekolekcje i sakrament pokuty będzie w naszym kościele przez dwa dni 5-6 kwietnia (środa-czwartek). Od godz. 18:00 spowiedź i o godz. 19:00 Msza św. z nauką rekolekcyjną którą wygłosi Ks. Wiesław Wójcik, chrystusowiec z Poznania, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Chrystusowców.

Applikacja "Słowo Boże"
App
Aplikacja "Słowo Boże" jest przestrzenią służącą pomocą w codziennym rozważaniu słowa Bożego. Jest dostępna na smartfony i tablety na systemach operacyjnych Android and iOS (Apple).
Aplikacja zawiera także:
  • Codzienne rozważania mszalnej liturgii słowa autorstwa kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego
  • Modlitewnik
  • Codzienne rozważania słowa Bożego
  • Opcję prowadzenia osobistego notatnika duchowego zabezpieczonego kodem PIN
Aplikacja nie wymaga stałego dostępu do Internetu; aktualizacja czytań i rozważań dokonuje się tylko raz w miesiącu.
Można ja ściągnac nieodpłatnie na swoje urządzenia mobilne z GooglePlay bezposredni link lub Apple AppStore bezposredni link

Kontynuacja Renowacji Kościoła
Renowacja Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli donacje na zakup witraży, figur, tabernakulum, Świętych Krzyży, symbolu Ducha Świętego, lichtarzy, naczyń liturgicznych, żyrandoli, relikwiarzy, ławek i wszystkich innych rzeczy, które upiększają nasz Kościół.
Nazwiska wszystkich donatorów uczestniczących w całym przedsięwzięciu upiększenia Kościoła znajdą się na "Drzewku Donatorów", które będzie umieszczone na tylniej ścianie wnętrza kościoła.
Kolejne inicjatywy:
- szansa na umieszczenie nazwiska na "Drzewku Donatorów"! Ciągle dostępne do ofiarowania są żyrandole, lichwiarze i samo "drzewko donatorów".. Szczegóły i lista dotychczasowych donacji...

Bóg zapłać!

Kult Relikwii
Relics Polska Misja Rzymsko Katolicka Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego została uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego:Błogosławionego Jana Pawła II, Świętej Siostry Faustyny, i Bł. ks. Michała Sopoćki.
Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics.
Więcej...

Ostatnie wydarzenia
› Parafialna Święconka.
› Parafialny Opłatek.
› Parafialny Thanksgiving.

Kronika wydarzeń...

Prosimy o popieranie biznesów ogłaszających się w naszym biuletynie.