Niedzielna lektura
Czytanie Natura natchnienia
Bóg autorem Pisma Świętego
Przekonanie o Bożym autorstwie Pisma Świętego było i jest wielokrotnie potwierdzane w historii prac egzegetów. Wyrażenie: Bóg autorem Pisma Świętego oznacza, iż jest On jedynym źródłem treści Pisma Świętego, oraz ... Kontynuuj czytanie


RADIO NIEPOKALANÓW
RadioRadio Niepokalanów to radio założone przez Świętego, św. Maksymiliana Marię Kolbego. Misja Radia Niepokalanów pozostaje niezmienną od czasów św. Maksymiliana, czyli od 1938 r., kiedy to została wyemitowana pierwsza audycja Radia Niepokalanów - radio ma służyć Niepokalanej, być Jej własnością, podobnie, jak inne dzieła zapoczątkowane przez ojca Kolbego. Dziś Radio Niepokalanów znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, które przeznaczył dla niego św. Maksymilian. Na całym świecie można go słuchać ONLINE. Zapraszamy do słuchania Dobrych treści "Błękitnego Grania"

Renowacja Kościoła
Organy Zakup Nowych Organów
Na spotkaniu Rady Parafialnej 16 czerwca zapadła decyzja zgodnie z głosami radnych jak i osób zaangażowanych w naprawę starych organów, że jest potrzeba zakupu nowego instrumentu, który będzie kosztował około $10,000.
Prosimy o wsparcie tej inicjatywy dla dobra naszej wspólnoty i kościoła, byśmy mogli razem wielbić Boga śpiewem i muzyką.

Każda kwota na zakup nowych organów jest mile widziana. Donacje prosimy przekazywać do ks. Proboszcza.

Lista dotychczasowych donacji i ciągle dostępnych ofiar...


Religia dla dzieci i młodzieży
Religia
Prosimy o zgłaszanie dzieci na naukę lekcji religii do Ks. Proboszcza. Młodzież, która chciałaby uczestniczyć w katechezach przygotowujących do bierzmowania, proszona jest również o zgłoszenie się do Ks. Proboszcza.

Kult Relikwii
Relics Polska Misja Rzymsko Katolicka Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego została uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego: Błogosławionego Jana Pawła II, Świętej Siostry Faustyny, i Bł. ks. Michała Sopoćki.
Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics.

Ostatnie wydarzenia
› Parafialny Opłatek
› Święconka

Kronika wydarzeń...

Prosimy o popieranie biznesów ogłaszających się w naszym biuletynie.