Komunikat
importnat Sąd Najwyższy USA orzekł, że decyzja gubernatora Kalifornii, Newsom (D), zabraniająca sprawowania liturgii w kościołach jest niezgodna z prawem. W związku z tym, msze w naszej misji zostały wznowione. Wszystkie dotychczasowe zasady bezpieczenstwa ciągle obowiązują.


United States Supreme Court overrode the decision of Governor Newsom (D) banning indoor worship services in most of California. Starting immediately public worship can take place in our church. All the safty rules will still apply.

Msze Święte w Polskiej Misji im. Św. Maksymiliana Kolbe zostały wznowione.
wazne Sercem naszej katolickiej tożsamości jest Eucharystia. Mając to na uwadze, pierwszym krokiem na naszej drodze naprzód jest zaproszenie naszej wspólnoty z powrotem na Msze Święte, przy jednoczesnym przestrzeganiu niezbędnych wytycznych społecznych i higienicznych. Należy jednak pamiętać, że nasz Biskup będzie nadal zwalniał wszystkich katolików z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej w najbliższej przyszłości.
Najważniejsze punkty naszego planu ponownego otwarcia to:
 • Nasz rozkład Mszy św. pozostaje taki sam jak dotychczas tzn. w piątek o godz. 19:00, a w niedziele dwie Msze św. o godz. 9:00 i 11:00.
 • Parafianie będą proszeni o noszenie maski na twarzy i utrzymać odległość 6 stóp od innych osób. Od parafian oczekuje się, że będą mieli własne maski, zgodnie z zarządzeniami stanowymi i powiatowymi.
 • Liczba osób w kościele będzie ograniczona do 30-50 osób w zależności czy to są rodziny czy pojedyncze osoby; co druga ławka zostanie zablokowana. Dodatkowo w sali parafialnej będzie miejsce dla 30-50 osób. Duży monitor telewizyjny będzie skonfigurowany do przesyłania obrazu i głosu z odprawianej liturgii w kościele.
 • Liczba uczestników we Mszy św. w kościele i sali parafialnej na zasadzie przybycia do kościoła - 'kto pierwszy, ten lepszy'.
 • Nie będzie trzymania się za ręce w czasie modlitwy Pańskiej - Ojcze Nasz i nie będzie podawania rąk w czasie wymiany znaku pokoju.
 • Prosimy utrzymać odległość 6 stóp od innych osób w czasie Komunii Świętej. Ksiądz Proboszcz wygłosi dodatkowe instrukcje tuż przed rozpoczęciem Mszy św. i ponownie przed rozdawaniem Komunii świętej.
 • Nie będzie spotkania towarzyskiego przed i po Mszy św. w sali parafialnej.

Masses at Saint Maximilian Kolbe Polish Mission resumed on June 12.
wazne The heart of our Catholic identity is the Eucharist. With that in mind, the first step on our pathway forward is to welcome the community back to Mass, while following the necessary social distancing and hygiene guidelines. Please note, however, our Bishop will continue to dispense all Catholics from the obligation to attend Sunday Mass for the foreseeable future.
Highlights of our reopening plan include:
 • Our Mass schedule will stay the same (Fri 7PM, Sun 9AM, Sun 11AM).
 • Parishioners will be expected to wear a face covering and maintain a 6-foot distance from other people. Parishioners will be expected to bring their own face coverings in compliance with state and county ordinances.
 • The occupancy of the church will be limited to 30-50 people; every other pew will be blocked. Additionally, overflow area for 30-50 people will be set up in the Parish Hall. A large TV monitor will be setup to stream the liturgy.
 • People will be seated on a first come, first serve basis.
 • There will be no holding of hands for the Lord’s Prayer and there will be no physical contact exchange of the Sign of Peace.
 • Parishioners will maintain 6-foot distancing during Holy Communion. Father Czeslaw will give additional instructions just before Mass begins and again immediately prior to Holy Communion.
 • There will be no social gathering before and after Mass.

Religia dla dzieci i młodzieży
Festiwal
Prosimy Rodziców o zgłaszanie dzieci na naukę lekcji religii do Ks. Proboszcza. Młodzież, która chciałaby uczestniczyć w katechezach przygotowujących do bierzmowania, proszona jest również o zgłoszenie się do Ks. Proboszcza.

Renowacja Kościoła
Renowacja W maju 2019 zostały położone nowe trawniki na zewnątrz koscioła od ulicy Grand.


Lista dotychczasowych donacji i ciągle dostępnych ofiar...


Kult Relikwii
Relics Polska Misja Rzymsko Katolicka Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego została uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego: Błogosławionego Jana Pawła II, Świętej Siostry Faustyny, i Bł. ks. Michała Sopoćki.
Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics.

Applikacja "Słowo Boże"
App
Aplikacja "Słowo Boże" jest przestrzenią służącą pomocą w codziennym rozważaniu słowa Bożego. Jest dostępna na smartfony i tablety na systemach operacyjnych Android and iOS (Apple).
Aplikacja zawiera także:
 • Codzienne rozważania mszalnej liturgii słowa autorstwa kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego
 • Modlitewnik
 • Codzienne rozważania słowa Bożego
 • Opcję prowadzenia osobistego notatnika duchowego zabezpieczonego kodem PIN
Aplikacja nie wymaga stałego dostępu do Internetu; aktualizacja czytań i rozważań dokonuje się tylko raz w miesiącu.
Można ją ściągnąć nieodpłatnie na swoje urządzenia mobilne z GooglePlay bezposredni link lub Apple AppStore bezposredni link

Ostatnie wydarzenia
› Swieconka Parafialna
› Rekolekcje.

Kronika wydarzeń...

Prosimy o popieranie biznesów ogłaszających się w naszym biuletynie.